Skip to content

Jury

Beoordeling

Voor de selectie van de (maximaal) tien te nomineren inzendingen oordeelt de jury naar de mate waarin voldaan is aan de volgende criteria:

• innovatief: dit begrip verwijst naar aspecten als vernieuwend, origineel en/of inventief;
• duurzaam: dit begrip verwijst naar een diversiteit aan facetten waaronder materiaal- en energiegebruik, en/ of hergebruik, en/of levenswijze;
• culturele waarde: dit verwijst naar begrippen als zeggingskracht en verbeelding;
• maatschappelijke relevantie: dit begrip verwijst naar de bijdrage aan actuele maatschappelijke vraagstukken in Almere.

Het thema voor 2018 is ‘innovatief en duurzaam’. Deze criteria leggen dan ook het meeste gewicht in de schaal. Verder gaat het om een samenhangend en integraal oordeel over een inzending. De jury heeft daarbij de opdracht te kiezen voor de inzendingen die het meeste bijdragen aan een zo breed mogelijk palet aan aangedragen ruimtelijke projecten. De tien genomineerde projecten worden door de jury op locatie bezocht. 

Uit de tien genomineerde inzendingen selecteert de jury de drie prijswinnaars.

Bezichtiging CSmart
Foto: Anja de Graaff
Bezichtiging CSmart

Samenstelling

De jury bestaat in 2018 uit een vakjury en een kinderjury. De onafhankelijke vakjury beoordeelt de inzendingen inhoudelijk. De vakjury bestaat uit vijf leden en een juryvoorzitter. Juryleden worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders. De leden zijn afkomstig uit de kringen van ontwerp, vak kritiek, openbaar bestuur, opdrachtgever, kunst, maatschappelijke vraagstukken. Het uitgangspunt bij de samenstelling van de jury is te komen tot een jury met een evenwichtige opbouw in expertise. Bij de samenstelling wordt meegenomen dat minstens twee leden een professionele achtergrond en kennis hebben van de vakdisciplines architectuur en/of stedenbouw en/of landschap en/of ruimtelijke ordening en/of opdrachtgeverschap.

De voorzitter van de vakjury is de voorzitter van de Almeerse Welstandscommissie. De juryvoorzitter is belast met de leiding van de vergadering en heeft geen stemrecht. Het lidmaatschap van de jury wordt uitgeoefend op persoonlijke titel. De secretaris van de prijsvraag, Mark Wiechmann van Stichting Polderblik, neemt deel aan de beoordeling en heeft geen stemrecht. Ingeval van verhindering van de juryvoorzitter treedt een ander lid van de Almeerse Welstandscommissie als plaatsvervangend voorzitter op.

10 genomineerden, 3 prijswinnaars

Een vakjury gaat aan de slag met alle inzendingen. De voorzitter van deze jury (zonder stemrecht) is Bas ten Brinke (voorzitter Welstandscommissie Almere). Naast de vakjury is er ook een kinderjury.

In de eerste beoordelingsronde nomineert de vakjury maximaal tien ontwerpen. U krijgt rond zaterdag 8 september 2018 bericht indien u tot de genomineerden behoort. Op vrijdag 14 september 2018 brengt de jury een bezoek aan de tien genomineerde projecten. We verzoeken u daar in uw agenda rekening mee te houden. Is voor het bezoek aan uw ontwerp toestemming nodig van een ander - bijvoorbeeld van de eigenaar, dan dient u zelf diegene op de hoogte te brengen voorafgaand aan het jurybezoek.

Vervolgens selecteert de jury (maximaal) drie prijswinnende ontwerpen. Op vrijdagmiddag 16 november 2018 maakt de jury de prijswinnende ontwerpen bekend in KAF.

Ook de kinderjury maakt haar oordeel dan bekend. KAF en KIDD (Kunst Is Dichterbij dan je Denkt) benaderen hiervoor lagere scholen in Almere. Deze officiële kinderjury zal haar keuze van haar favoriete inzendingen – beargumenteerd en wel – op vrijdagmiddag 16 november 2018 publiekelijk uitspreken.

De winnaars ontvangen uit handen van de vakjury elk een trofee en elk een bedrag van 2.500 euro.

Naar boven

Besluitvorming jury

De jury besluit in aanwezigheid van ten minste de helft van de stemgerechtigde leden en bij meerderheid van stemmen. De jury stelt een rapport op waarin zij haar bevindingen neerlegt met betrekking tot de (maximaal) tien genomineerde ontwerpen. De jury beslist vervolgens aan wie van de genomineerden de (maximaal) drie prijzen worden toegekend en motiveert dat in haar rapport. Ingeval de jury tijdens de beoordeling geen overeenstemming bereikt over een of meerdere inzendingen zal worden overgegaan tot stemming. Ieder jurylid verkrijgt in dat geval een stem. Bij stemming geldt dat besloten wordt met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onder volstrekte meerderheid van stemmen wordt hier verstaan: meer dan de helft van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen, ongeldige stemmen en (verklaringen van) stemonthouding worden niet tot de uitgebrachte stemmen gerekend. Bij een staking van de stemmen vindt er een loting plaats.

In uitzonderlijke omstandigheden, zoals bij zeer veel of juist weinig inzendingen, heeft de jury het recht de uitschrijver te adviseren over het organisatorische verloop van de prijsvraag om een verantwoord juryproces mogelijk te maken. De organisatie beslist uiteindelijk, de jury gehoord hebbende, over het verloop van de prijsvraag.

René van Zuuk en Samir Bantal
Foto: Lex Beers
René van Zuuk en Samir Bantal

Bekendmaking

Tijdens de bijeenkomst op vrijdagmiddag 16 november 2018 in KAF wordt door de voorzitter het juryrapport gepresenteerd en ontvangen de drie winnaars hun prijs.

Het juryproces, -rapport, de prijsuitreiking, de kinderjury en de publicatie vormen de kern van de kennisoverdracht en kennisontwikkeling. In publieksbereik wordt voorzien door de beste ontwerpen een breder podium te bieden met presentaties van de genomineerden via verschillende media.

Naar boven

Vakjury

Anne Luijten

Anne Luijten is architectuurhistoricus en ruim 20 jaar werkzaam in de wereld van architectuur, vastgoed en ruimtelijke ordening als publicist, (hoofd)redacteur en adviseur/coördinator in communicatie- en ontwikkelingstrajecten. Zij was onder meer hoofdredacteur bij VastgoedVisie en Gebiedsontwikkeling.nu, een digitaal platform van de TU Delft. Zij was aan het Atelier Rijksbouwmeester verbonden als adviseur en voorlichter van de Rijksbouwmeester. Momenteel is zij directeur van het Nationaal Renovatie Platform NRP, een stichting die een duurzaam (her)gebruik van de bestaande gebouwde omgeving wil bevorderen door middel van kennisontwikkeling en kennisdeling.

Frits van Dongen

Ir. Frits van Dongen studeerde in 1980 af aan de TU Delft als Master of Architecture and Planning. In de daaropvolgende carrière van bijna 40 jaar leverde heeft hij een zeer omvangrijke bijdrage aan de Nederlandse architectuur. In 1988 richtte hij mede de Architecten Cie op waar hij een scala aan genomineerde projecten en bouwwerken realiseerde zoals het Conservatorium en The Whale in Amsterdam en in Almere de woontorens Side by Side. In 2012 richtte hij mede het bureau Van Dongen – Koschuch op waar hij nog steeds werkzaam is. In de erefunctie van Rijksbouwmeester agendeerde hij van 2011 tot en met 2015 de herontwikkeling van de Nederlandse leegstand, een actueel vraagstuk waar ook Almere nu voor het eerst op reageert. 

Titia Frieling

Titia Frieling kwam in 1980 in Almere wonen. De pioniersgeest sprak haar aan en met het comite de Fantasie- initieerde zij de experimentele prijsvragen Ongewoon wonen (de Fantasie 1982), Tijdelijk Wonen (de Realiteit 1985) en de Eenvoud (2006), en vanaf 2001 met de Stichting Bosland het Museumbos, waar 7 boskamers zijn ingericht. De vraag was om het begrip “bos” zo eigenzinnig mogelijk te benaderen.

Hiermee bracht zij veel bekendheid en aandacht voor de stad in wording. Opleiding werkplaats van Kees Boeke,rechten, LTS en Rietveldacademie. In 2017 kreeg zij de gouden erepenning van de Gemeente Almere.

 

 

René van Zuuk

René van Zuuk (03-09-1962) studeerde bouwproduktietechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven (1982 – 1988).

Van 1988- 1989 werkte hij bij Skidmore, Owings & Merrill in Londen en Chicago. In 1989 won hij de prijsvraag: Ongewoon Wonen ll in Almere. Hij keerde terug om het ontwerp  op de Fantasie in Almere te realiseren en zijn bureau te starten (1993).

De opdrachtenportefeuille is zeer divers: woningbouw, utiliteitsbouw, musea, sportcomplexen en bruggenbouw. 

René van Zuuk heeft grote affiniteit met de bouwtechniek. Onderliggend aan alle projecten ligt een zoektocht naar methoden en systemen die hem in staat stellen bijzondere projecten te realiseren die binnen budget vallen. Re-Settle, een paviljoen van EPS gebouwd met een door hem ontwikkelde snijmethode stond in 2017 op de Dutch Design Week.

Lezingen, exposities en workshops in o.a. Aberdeen, Berlijn, Buenos Aires, Bratislava, Bremen, Brno, Briey, Cork, Glasgow, Helsinki, Hong Kong, Kopenhagen, Kortrijk, Lille, Londen, Los Angeles, Madrid, Manilla, Melbourne, Moskou, Mumbai, Oman, Praag, Sendai, Seoul, Sofia, Sao Paulo, Tokyo, Turijn, Valencia, Venetië, Vilnius, Wenen en Zürich.

René van Zuuk ontving een aantal prijzen en vermeldingen waaronder Archiprix (eervolle vermelding), de Charlotte Köhlerprijs ( 1995 ), De Nationale Staalprijs (Tribune Ajax) en de Architectuurprijs Almere  (Villa van Diepen).

Hij werkte 10 jaar aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam en 7 jaar als professor aan de TU Eindhoven. 

(Projecten o.a. Woonhuis Psyche, De Fantasie, Almere; De Toekomst: Opleidingscentrum Ajax, Amsterdam; Kunstpaviljoen De Verbeelding, Zeewolde; ARCAM Architectuurcentrum Amsterdam; Appartementencomplex Block 16 (The Wave), Almere).

 

Samir Bantal

Samir Bantal behaalde zijn master aan de Technische Universiteit Delft (1996-2005). Waar hij later als Associate Professor.

In 2011 richtte hij het ontwerpbureau Studio Oblique op. Hieruit ontstond oa het evenement 'De gevonden op Marktplaats Salon' waarin een galerie werd gevuld met gevonden parels op Marktplaats bijeen werden gebracht en opnieuw verkocht. 

Samir Bantal werkt vanaf 2015 als architect bij architectenbureau OMA. En is sinds 2016 directeur van AMO, het onderzoeks- en ontwerpstudio van OMA. Waar ruimte is voor het denken voorbij de architectuur.

Een recent project is stedelijk BASE, de herinrichting van de nieuwe expositiezaal van het Stedelijk museum te Amsterdam.

Bas ten Brinke (voorzitter)

Bas ten Brinke (1972) studeerde Architectuur en Urbanistiek aan de Technische Universiteit Eindhoven. Op zijn 27ste richtte hij 70F architecture op. Het werk van 70F wordt wereldwijd gepubliceerd. De herkenbare handtekening wordt door architectuurcritici vaak geduid als spartaans hypermodernisme.

Nu, achttien jaar later, staat Ten Brink’s passie voor moderne architectuur nog steeds voorop in zijn werk. Hij heeft een team van bevlogen architecten om zich heen verzameld, maar is nog altijd nauw betrokken bij elk 70F project.

Hij inspireert collega-architecten als spreker op internationale evenementen (o.a. Milaan, Cluj-Napoca, Singapore) en is als gastprofessor verbonden aan de Universiteit van Ljubljana (Slovenië) en La Salle University (Spanje en Nederland).

Opgegroeid in Almere, heeft hij zijn vakkennis kunnen koppelen aan de stad. Naast zijn werk als architect is hij betrokken Almeerder, voorzitter van het Cultuurfonds Almere en voorzitter van de commissie Welstand en Erfgoed van de stad.

Kinderjury

Kinderjury

Verslag kinderjury maandag 17 september

Jolie, Jeslijn, Nick, Imani, Chavelly, Oclyvio, Maijsa en Samia kwamen ’s ochtends met moeder en juf naar Polderblik om de inzendingen van de Architectuurprijs Almere te beoordelen. Ze kregen eerst een korte uitleg over Polderblik, het huis waar Teun Koolhaas, de grondlegger van Almere werkte. 

Alle leerlingen zitten in groep 7 en 8 van de Montessorischool Cascade in Almere Poort. Deze school is speciaal benaderd voor deze leuke klus, omdat ze meedoen met de doorlopende leerlijn Kunst is Dichterbij dan je Denkt, kortweg KIDD. Hierin worden vaardigheden die raken aan beeldende kunst en podiumkunsten aangeboden en ervaren de leerlingen kunst in hun nabije omgeving. Het zijn dus ervaren leerlingen!

In Almere valt er op het gebied van architectuur veel te ontdekken. Van brug tot nutsgebouw, van appartement tot villa en van landschap tot stedenbouw. De eerste kennismaking met architectuur hebben de leerlingen in groep 5 en in het laatste jaar sluiten de kinderen KIDD af met een dag lang workshops en een eindpresentatie.

Maandag hadden ze de taak om de tien genomineerde projecten uitvoerig te bekijken en met elkaar te bespreken, om daarna te bepalen wie zij de drie winnaars vonden. Maar eerst kregen ze nog een filmpje te zien van de tour die de vakjury langs de 10 genomineerde projecten hadden gemaakt. Hierdoor zagen ze wat meer van de omgeving. 

De foto’s van de inzendingen stonden op grote borden; ze zagen de binnen- en de buitenkant en Mark van Polderblik en Odette van KAF gaven nog wat extra informatie. Toen werd het spannend; welke projecten waren favoriet en kreeg de meeste stemmen? Konden ze ook uitleggen waarom? Wie de derde prijs kreeg was eigenlijk al direct duidelijk.

De strijd om de 1e  en 2de prijs duurde langer: de stemmen staakten en toen mochten ze elkaar proberen te overtuigen met goede argumenten.  Na 10 minuten discussiëren waren ze eruit. De winnaars waren bekend. 

Alle 8 kinderen houden hun agenda vrij voor de prijsuitreiking van 16 november in KAF en beloofden plechtig de uitslag van deze kinderjury geheim te houden. Na afloop namen de kids nog wat lekkers mee van het lunchbuffet en gingen ze weer naar school.