Skip to content

Aanmelden

Nobelhorst
Foto: Eljee Bergwerff_Photography

Iedereen van wie sinds 2013 een ontwerp is gerealiseerd in Almere kan meedoen. Zowel professionals als niet-professionals. Alle soorten van ruimtelijke projecten kunnen worden ingediend, mits het vanaf 2013 tot nu is gerealiseerd. Daarmee sluit de Architectuurprijs Almere 2018 aan bij de vorige uitreiking in 2012. U kunt zelfs meerdere ontwerpen voordragen voor de prijs.

U kunt uw ontwerp(en) tot en met maandag 03 september 2018, 17.00 digitaal indienen via inzendingen@architectuurprijsalmere.nl. Dit doet u met bijgaand aanmeldformulier waarin u uitlegt waarom uw ontwerp, binnen het thema ‘innovatief en duurzaam’ bijzonder is. Het is verplicht minimaal een en maximaal vier foto's toe te voegen. Zodra uw inzending is ontvangen en verwerkt ontvangt u een bevestiging. U kunt eventueel ook een kort filmpje meesturen of een 3D-print van het ontwerp per post inzenden, aan het adres van stichting Polderblik.

Tevens wordt van u gevraagd een voorstel te doen wat u met uw eventueel te winnen prijsbedrag gaat doen, ter verrijking van uw werk (persoonlijk als ontwerper of gerelateerd aan uw bureau). Bijvoorbeeld een studiereis, een mentor, een marketingactiviteit of iets anders, zolang het maar werkgerelateerd is. Op die wijze is de prijs zelf ook duurzaam en dient deze -indirect- ter verrijking van de toekomstige architectuur.

Alle ingediende ontwerpen zijn te zien in een tentoonstelling die op vrijdagavond 28 september wordt geopend. De tentoonstelling is vanaf 1 oktober van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur, te zien bij Stichting Polderblik op de Realiteit 7,1316 TA Almere en op www.polderblik.nl

Voordrachten 

Derden kunnen ook ontwerpers voordragen bij de projectorganisatie. Dit kan via inzendingen@architectuurprijsalmere.nl tot uiterlijk maandag 2 juli 2018, 17.00 uur. Vermeld u hierbij tenminste: de adresgegevens van het ontwerp, naam van de ontwerper en het jaar van oplevering. De projectorganisatie informeert de voordracht anoniem aan de ontwerper. Om in aanmerking te komen voor de prijs, dient deze vervolgens zelf een inzending te verzorgen. 

Nota van inlichtingen

Tot donderdag 5 juli 2018, 17.00 uur bestaat de mogelijkheid om vragen digitaal te richten aan: inzendingen@architectuurprijsalmere.nl. De vragen en antwoorden worden geanonimiseerd gepubliceerd in een Nota van Inlichtingen, die uiterlijk op maandag 16 juli 2018, 17.00 uur op de website architectuurprijsalmere.nl wordt gepubliceerd. De uitschrijver kan, indien de vragen hiertoe aanleiding geven of deze anderszins nadere informatie met betrekking tot de prijs wenst te verstrekken, ook besluiten een extra Nota van Inlichtingen te doen uitgaan. Het tijdig stellen van vragen en zich op de hoogte stellen van de gepubliceerde Nota van Inlichtingen behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers.