Direct naar paginainhoud

De aanmeldingsperiode is voorbij. 

Iedereen van wie een ontwerp is gerealiseerd in Almere kan meedingen naar de Architectuurprijs Almere 2020! Er zijn maximaal drie prijzen te verdelen. Zowel professionals als niet-professionals kunnen een ontwerp insturen. Individueel of als team. Het kan een ontwerp zijn van een gebouw, maar ook van een openbare plek zoals een park, tuin, plein, buurt, erf, kunstwerk, buurtcentrum, bedrijventerrein, landschap et cetera. U kunt zelfs meerdere ontwerpen voordragen voor de prijs! Voor de APA 2020 mogen alle soorten van ruimtelijke projecten worden ingediend, mits ze tussen 2018 en september 2020 gerealiseerd zijn. Daarmee sluit de APA 2020 aan op de vorige uitreiking in 2018.

Wat zou u doen met het prijzengeld ter verrijking van uw werk (persoonlijk als ontwerper of gerelateerd aan uw bureau)? Een studiereis, een mentor, een marketingactiviteit of iets anders, zolang het maar relateert aan uw werk. De jury verneemt graag op welke wijze u de prijs duurzaam zou inzetten en daarmee (in)direct inzet ter verrijking van de toekomstige architectuur.

Via bijgaand aanmeldformulier (Word-bestand) dient u uw ontwerp in. Hierin legt u uit waarom uw ontwerp BIJZONDER is. Het is verplicht minimaal één en maximaal vier foto's toe te voegen. U kunt eventueel ook een kort filmpje meesturen. Zodra uw inzending is ontvangen en verwerkt ontvangt u een bevestiging.

U kunt uw ontwerp(en) digitaal indienen tot uiterlijk maandag 21 september 2020, 17.00 uur. Dit doet u via architectuur@kaf.nl.

Wilt u, als extra toevoeging aan uw digitale inzending, een 3D-print van het ontwerp per post meesturen? Dit kan naar: Kunstlinie Almere Flevoland o.v.v. ‘APA 2020’ Esplanade 10 1315 TA, Almere

Wij wensen u alle succes met de inzending!

Voordrachten

Derden kunnen ook ontwerpers voordragen bij de projectorganisatie. Dit kan eveneens via architectuur@kaf.nl tot uiterlijk maandag 21 september, 17.00 uur. Vermeld u hierbij tenminste: de adresgegevens van het ontwerp, naam van de ontwerper en het jaar van oplevering. De projectorganisatie informeert de voordracht anoniem aan de ontwerper. Om in aanmerking te komen voor de prijs, dient deze vervolgens zelf een inzending te verzorgen.

Nota van inlichtingen

Tot donderdag 24 september , 17.00 uur bestaat de mogelijkheid om vragen digitaal te richten aan architectuur@kaf.nl. De vragen en antwoorden worden geanonimiseerd gepubliceerd in een Nota van Inlichtingen, die uiterlijk op 30 september  2020, 17.00 uur op de website architectuurprijs.almere.nl wordt gepubliceerd.

De uitschrijver kan, indien de vragen hiertoe aanleiding geven of deze anderszins nadere informatie met betrekking tot de prijs wenst te verstrekken, ook besluiten een extra Nota van Inlichtingen te doen uitgaan. Het tijdig stellen van vragen en zich op de hoogte stellen van de gepubliceerde Nota van Inlichtingen behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers.